Salamat taong 2008 para sa lahat ng kasiyahan, kalungkutan, kapatawaran, pagkakaibigan at pagkakalimutan. Salamat sa pagpapatibay ng damdamin at pagpapakita nang tunay na kahulugan ng bawat salita at taong nakakasalamuha.

Salamat sa bawat luhang pumatak kung saan naihayag ang tunay na kahulugan ng salitang kalungkutan. Salamat at sa bawat patak maraming pumawi at nagbalik ng ngiti upang maitago ang kirot at bugso ng damdamin.

Salamat sa pagkakaibigan at sa bawat di pagkakaunawaan kung saan bawat isa’y natotong magpatawad at makalimot. Salamat sa bawat kapatawaran dahil dito’y nasubok ating pagkakaibigan. Salamat sa bawat paglimot dahil dito’y nalaman ang totoong kaanyu-an ng bawat isa. Sa bawat paglimot maraming bagong dumarating at maraming lumang lumilisan. Sa bawat paglisan ang tanging masasabi ay SALAMAT. Sa bawat bagong tao at pangyayaring dumarating - Salamat at tumuloy at pinatuloy niyo ako sa inyong pintuan.

Salamat ang tanging masasambit sapagkat pawang kagandahan ang aking naalala at aalalahanin sa bawat nakaraan. Nakakalungkot sapagkat ito’y bahagi na ng nakaraan. Maganda balikan ngunit masakit maalala. Salamat!

May lumilisan, kalungkutan, nawawalan at nakakalimutan ngunit bukas merong bagong araw na naghihintay. . .bagong taon na sasalubungin. Mga bagong mukha, bagong ngiti, at bagong lakbayin… Salamat taong 2008 - Magandang bati para sa Taong 2009. . .

0 comments:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Archithings. Powered by Blogger